Underhåll & Skötsel

Gör det till en rutin att se över ditt tak minst en gång om året för god takvård och skötsel.

Lämpligaste tidpunkt för översyn är våren. Alla tak är unika och kan kräva särskilda rutiner och tätare tillsyn.

Tänk på: Vid ändringar, reparationer eller andra efterbehandlingar utförda av ej auktoriserad takentreprenör kan eventuella utfärdade ansvarsutfästelser komma att ej längre vara giltiga.

Detta är generella söktselråd. Variationer kan därför förekomma för enskilda tak, leverantörer och produkter. Produkt- och leverantör- specifika skötselinstruktioner kan normalt erhållas från återförsäljare och/eller genom entreprenör.