08-99 69 44 kontoret@stb.se
Takbesiktning Stockholm
Boka takbesiktning

Takbesiktning i Stockholm

Vi är proffs på takbesiktningar i Stockholm

BESIKTNING AV ALLA TYPER AV TAK.

Upprättande av besiktningsprotokoll, med utlåtande av ytskiktets samt underlagets och stommens kondition.

Önskar du få en grundlig och väldokumenterad undersökning av ditt taks aktuella status och framtagande av en eventuell åtgärdsplan, skräddarsydd för ditt taks behov?

STB kan hjälpa dig att utföra takbesiktningar i Stockholm, med omnejd. 

Vi besiktar tak, oavsett storlek och omfattning samt upprättar besiktningsprotokoll med utlåtande av takets rådande konditon och dess detaljer.

Efter en takbesiktning kan det även visa sig vara nyttigt att implementera någon form av taksäkerhet, t.ex. snörasskydd och takstegar. Vi tycker att tak ska vara täta, trygga och snygga. Säkerheten kommer ju alltid först, men vi ser inga motstridigheter mellan funktion, estetik och säkerhet. 

Har du efter en takbesiktning behov av åtgärder, hjälper vi er självklart med det också, genom en åtgärdsplan och kostnadsfri offert.

Kontakta oss på telefon eller mail så berättar vi mer om takbesiktning. Vi hjälper även till med bland annat takläggning och takrenovering i Stockholm, med omnejd.

kontakta oss

STB Svenska Takbeläggningar AB

8 + 14 =