08-99 69 44 kontoret@stb.se
Våra referenser

Vi på STB AB har har genom åren samlat på oss mycket stor erfarenhet inom takläggning och har en gedigen referenslista.

STB AB har fått förtroendet att lägga om tak åt försvaret, kommuner, HSB-föreningar, Stockholmsmässan i Älvsjö samt statliga och privata företag runt hela Mälardalen samt Gotland.

Miljön är en viktig del inom byggbranschen i dag, vi kan lämna miljövarudeklarationer på de flesta av våra produkter vi använder oss av. Vi är noga med att använda produkter som är godkända och återvinningsbara.

 

Du kan också kolla på recensioner om oss på Reco.

Se gärna referenslistan nedan.

kontakta oss

STB Svenska Takbeläggningar AB

3 + 11 =