08-99 69 44 kontoret@stb.se

Ett tak med många detaljer kräver sitt hantverk av en professionell takläggare. Med val av takbeläggningsmaterial som passar både byggnaden och närmiljön har takläggaren skapat en helhet.

Se våra taktjänster

Takläggare i Stockholm

Svenska Takbeläggningar AB besitter lång erfarenhet av takläggning och andra taktjänster

Vi kan tak

Vi är takläggare i Stockholm med lång erfarenhet inom tak som är vårat specialområde.

Inom STB finns all kompetens samlat under ett och samma tak, oavsett om det gäller nyläggning eller takrenovering av det gamla. Vi har helhetslösningen på dina problem.

Garanti

Vi ger dig ett fast pris samt generösa garantier på utförda arbeten och material.

STB arbetar mot företag och privatpersoner. Alla är lika välkomna och ges samma personliga service.
Visste du att som privatperson har du rätten till att utnyttja ROT-avdraget på alla utförda takarbeten.

Motto

”Se ett tak en gång, sedan aldrig mer”. En bra devis som betyder att ett tak skall vara så välgjort att man aldrig behöver besöka det igen.
Att lägga tak är ett gediget och kreativt precisionshantverk som kräver skicklighet, styrka och noggrannhet och efter 30 år i branschen har vi det som krävs.

STB – SVENSKA TAKBELÄGGNINGAR AB är ett familjeföretag som startades 1984, sedan dess har vi hunnit etablera oss inom branschen, skaffat oss erfarenhet och vidareutvecklat våra affärsidéer.

Jan-Erik Olsson som ansvarar för försäljningsavdelningen har erfarenhet inom tak- och golvbranschen sedan mitten av 70-talet.

Lotta Järnehag tar hand om företagets ekonomiska sida samt personal- och försäkringsfrågor.

För att kunna ge den bästa möjliga service till våra kunder har vi ett nära samarbete med plåtslagare, snickare och isoleringsentreprenörer.

Taktjänster

Med vår långa erfarenhet inom tak får man garanti av bra service och trygghet. Inom STB finns all kompetens samlat under ett och samma tak, oavsett om det gäller nyläggning eller takrenovering av det gamla. Vi har helhetslösningen på dina problem. Vi ger dig ett fast pris samt generösa garantier på utförda arbeten och material. STB arbetar mot företag och privatpersoner. Alla är lika välkomna och ges samma personliga service. Visste du att som privatperson har du rätten till att utnyttja ROT-avdraget på alla utförda takarbeten.

BESIKTNING AV ALLA TYPER AV TAK.

Upprättande av besiktningsprotokoll, med utlåtande av ytskiktets samt underlagets och stommens kondition.

Om- och nyläggning av tegel- och betongtak, papptak, sedumtak, shingeltak.

Taksäkerhet

Montering av taksäkerhet, exempelvis snörasskydd, takstegar, taksteg och takbryggor.

snöskottning av tak

Snöskottning Tak

Snöskottning av tak, inklusive nedskottad snö och röjning av gångbanor.
Tecknande av snöröjningsavtal.

Monterat takfönster

Montering

Montering av takfönster, takkjluskupoler, mindre snickeriarbeten och takbesiktningar.

Plåttak

Plåtdetaljer Tak

Montering och tillverkning av plåtdetaljer.

Hängrännor och stuprör på hus

Takavvattning

Installation av takavvattning, hängrännor och stuprör.

takbild

Takjour

VID JOURARBETEN INOM STOCKHOLMS LÄN STRÄVAR VI EFTER ATT ALLTID KUNNA VARA PÅ PLATS MED KORT VARSEL.

STB AB stänger inte vid semestertider inte heller vid de stora helgerna. Vi har vidarekoppling på våra telefoner så att det alltid svarar någon när det är efter vanlig kontorstid.

Kolla på recensioner om oss på Reco.

Läs vad våra kunder tycker om våra takjobb

Kundrecensioner

Thor

“Vill tacka för ett mycket bra och effektivt genomfört arbete. Är mycket nöjd med ert och er underentreprenörs jobb.”

Lotta

“Tack för hjälp med tak och koppar – blev väldigt fint och extra glad är jag för ”krökbiten” i toppen av stuprännan!”

Marcus

 “Tack för ett nytt snyggt tak, det blev jättebra!”

Mattias

“Nu börjar taket bli klart och vi är överlag väldigt nöjda med er leverans.”

Pontus

“Vill tacka för takarbetet – taket blev väldigt fint!”

PARTNERS

PARTNERS

kontakta oss

STB Svenska Takbeläggningar AB

2 + 13 =