Takskottning

Vi arbetar med fasta priser samt generösa garantier på våra utförda arbeten.

Varför ska taket skottas?

Som fastighetsägare eller som bostadsrättsförening är du skyldig att se till att snö och is inte rasar ned från taket och skadar egendom eller personer.

För att undvika ras behövs en bevakning av risken som är förändras med olika temperaturer och nederbörd under vintern, samt att vid behov utföra takskottning och ta bort den is och snö som kan rasa.

Saker som kan påverka är stora snömängder, växlande temperaturer med töväder samt tak med dålig isolering. Det kan orsaka snöras eller skapa isbildning. I vissa fall uppe på taket, som vid tillfälle kan glida ner, eller på utsidan i hängrännor och stuprör som riskerar att släppa. Om is eller snö faller kan det innebära en stor risk för skada på egendom, men framför allt på personer som vistas nedanför.

Snö och is kan förstöra och slita ner saker från taket samt i vissa fall även belasta taket så att det rasar in. Det kan leda till stora skador och ofta medföljer en stor risk för läckage som följd.

Varför ska jag anlita STB att skotta taket?

Snöskottning av tak kan förebygga och undvika stora skador på person och egendom.

Det är dock viktigt att kunna bedöma riskerna och vad som behöver utföras samt hur det ska utföras på ett säkert sätt. Även takskottning kan medföra stora risker för skador av nedfallande snö och is, arbeten på hög höjd på hala och branta takytor samt skador av takytan etc.

Skottning av tak bör därför utföras av någon med rätt kompetens, utbildning och erfarenhet inom området.

Vi erbjuder takkottning, inklusive röjning av nedskottad snö och röjning av gångbanor.

Hos oss kan du teckna avtal för takskottning i Stockholm med omnejd, inkl. bevakning.

Vi erbjuder även Snöskottning av tak vid enskilda tillfällen efter kontakt när behov finns.

Har du frågor om takskottning eller är intresserad av att teckna ett avtal? Tveka inte att höra av dig till oss, vi guidar och hjälper dig att få svar på alla dina eventuella frågor. Vi gör kostnadsfria platsbesök vid intresse att teckna avtal. Är du intresserad av att montera snörasskydd kan du läsa mer under Taksäkerhet.