Skötselråd och underhåll tak

På denna sida hittar du lite tips om hur du kan vårda ditt tak

Är det viktigt att underhålla taket?

Även om taket är en av de mest slitstarka delarna av huset som ska stå emot väder och vind så finns det svaga punkter och ett behov av underhåll.
Att ha god koll på sitt hus och förståelse för dess olika delar är A och O för att kunna upprätthålla skötseln och ta bra hand om det, och taket är inget undantag. Tvärt om är taket en av de mest vitala delarna för att ett hus ska må bra och inte drabbas av skador. Skador sänker värdet på fastigheten och kan ge ytterligare följdskador samt inverka negativt på vår hälsa.

Genom att kontrollera taket regelbundet kan du förlänga livslängden på taket och undvika tråkiga överraskningar.

Det är alltid bättre att föregå än att föregås, att låta utföra åtgärder eller ett takbyte innan skadan är skedd. Vissa saker kan enkelt åtgärdas om det upptäcks i tid och signaler som tyder på att ett takbyte närmar sig kan också upptäckas i tid så att möjlighet finns att förbereda och planera för det.

Gör det till en rutin att inspektera ditt tak en gång om året. Bästa tiden är våren.

Här nedan finner du tips om hur du kan vårda ditt tak:

Observera! Detta är endast generella tips och råd om underhåll.
Notera att det kan finnas andra instruktioner för specifika fabrikat och gällande garantier etc. som ställer andra krav.

Det kan, i dessa generella tips och råd nedan, potentiellt finnas motstridigheter eller avvikelser från specifika skötselinstruktioner som gäller för just ditt tak och dess material.

Vi råder till att i första hand följa tillverkares och/eller leverantörens anvisningar för drift och skötsel.

Skötselråd, tips och takvård:

Tänk på att din och andras säkerhet är högsta prioritet. Se till att använda säkerhetsanordningar på rätt sätt och se till att du är säker, genom förslagsvis koppling med säkerhetslina.

Iakttag stor försiktighet och tänk på att nedfallande saker kan beröra saker och personer som vistas nedanför.

Vid minsta osäkerhet rekommenderar vi att inte påbörja, alternativt avbryta arbetet och anlita en fackman. Inget takarbete är värt att riskera sin egen säkerhet för.
Undvik att beträda taket om det är blött.

 • Kontrollera säkerhetsutrustningen på taket:
  Stegar, bryggor och andra taksäkerhetsinstallationer måste vara helt intakta och 100% tillförlitliga. Råder minsta oklarhet bör du kontakta en fackman för bedömning.
 • Städa bort skräp och växter från taket:
  Börja med att borsta med en kvast och spola sedan med vanlig vattenslang. (Gäller ej sedumytor)
  Tänk på att aldrig spola nerifrån och upp under pannor eller in i luftningar och/eller genomföringar eller dylikt. Vi avråder från att själv använda av högtryckstvätt på taket.
  Tips: Passa på att titta hur vattnet rinner, och skapa dig en förståelse för takets funktioner och om du kan notera i fall det är någon del som kanske inte avleder vattnet på ett bra sätt.
  Se också om det är några träd i närheten som bör beskäras. Nedfallande grenar är bland de vanligaste skadeorsakerna på tak.
  På sedumtak avlägsnas oönskad växtlighet samt nedfallna löv på ytan för hand.
  Notera: att papptak och shingeltak kan vara känsliga och borstning bör göras med försiktighet. Samma försiktighet gäller för spolning av vatten på tak som ovan nämnt.
 • Kontrollera avrinning och avvattning.
  Rensa rännor, stuprör, brunnar och ränndalar mm. Kontrollera också om skräp tenderar att fastna och hindra vattnet och avrinningen någonstans. Exempelvis om något bakom en genomföring hindrar skräp och vatten.
  Tips: Försök att skapa en uppfattning hur avrinning och avvattning fungerar, om exempelvis någon hängränna tenderar att snabbt fyllas med skräp och behov finns för tätare rensning eller översyn.
 • Kontrollera utsatta delar:
  Syna av taknock, gavlar, anslutningar och genomföringar mm.
  Säkerställ att t.ex. pannor och plåtar är hela och ligger som de ska. Kontrollera tätningar och/eller underlag på t.ex. tak med pannor där detta är möjligt, i synnerhet innan återställande av plåtar eller pannor om de har gått sönder eller kommit ur sitt läge och underlaget är synligt.
  Tips: Passa på att även kontrollera behov av underhåll så som t.ex. målning av vindskivor eller plåtdetaljer eller status på växtligheten på ditt sedumtak.
  Tips för tak med pannor: Ska du byta en trasig panna och den nya skiljer sig mycket i nyans, kan du istället använda en panna som ligger mer gömd på taket. En som ligger bakom skorstenen t.ex. och sedan lägga den nya pannan bakom skorstenen där ingen kommer att se den.
  Har du inte med dig reservpannor upp när du upptäcker några som är trasiga, kan du också plocka pannor från taket nära stegen så kan du ersätta alla på ett samlat ställe som är lättillgängligt, och därmed slippa bära långt på spridda ställen uppe på taket.
 • Kontrollera kallvinden:
  Ta för vana att även titta på vinden, i synnerhet om det gjorts någon förändring som kan påverka miljön på vinden som t.ex. fönsterbyte i huset, byte till nytt uppvärmningssätt eller tilläggsisolering etc.
  Tips: Att införskaffa en hygrometer är ett billigt och bra sätt att få koll på klimatet och miljön på vinden.
  Tips: Finns det missfärgningar av mörka områden eller vattenrosor på insidan av taket, men du är osäker på om det är gamla fläckar eller något nytt pågående? Då kan du rita i ytterkanterna för att se om området blir större. Du kan även fästa en lös bit virke mot yttertaket för att se om något sker med det nya virket. Obs! Var försiktig när du fäster upp virket, så inte spik/skruv går igenom yttertaket och skadar pappen.
 • Snöskottning:
  Generellt är det ovanligt att det finns behov att skotta villatak. Dock kan större behov finnas att undanröja snö och is på vissa delar. T.ex i rännor, rör eller större ansamlade snödrivor, även i anslutning till vissa detaljer som t.ex. takfönster eller genomföringar.
  Om skottning behöver utföras, görs det för hand och med varsamhet. Lämna kvar 5-10 cm snö på taket för att inte skada ytan, i synnerhet på papp- sedum- och shingeltak, men även på andra taktyper.
  Notera: Att det finns ökade risker att beträda ett tak vintertid. Förutom att det kan vara halt så kan saker vara dolda som är lätta att snubbla på samt att takstegar och bryggor kan vara svåra att säkert veta var de börjar och slutar etc. Det kan även vara svårt att urskilja nivåskillnader och takkanter.
  Vid minsta osäkerhet rekommenderar vi att inte påbörja, alternativt avbryta arbetet och anlita en fackman. Inget takarbete är värt att riskera sin egen säkerhet för.

Behöver du hjälp med, eller bara råd om, översyn och underhåll?

Vi på STB AB kan svara på dina frågor och ge tips om hur du kan vårda ditt tak.
Vi kan även komma och titta på plats samt lämna offert på reparationer, kompletteringar och underhållsarbeten.

Generella råd om skötsel av sedumväxtlighet

 • Vattning:
  Hur ofta vattning ska utföras kan skilja sig mycket beroende på t.ex. takets lutning, solexponering mm. samt vilken leverantör och sedumsystem det är.
  En tumregel brukar dock vara att vattna vid längre, extrema torkperioder (3-5 veckor).
  Även på våren, och i synnerhet torra vårar efter t.ex. snöfattig vinter eller vår med lite nederbörd kan sedum behöva en knuff för att komma igång.
 • Gödsling:
  Sprid gödslet väl och var nogsam med att inte övergödsla. Sedumen måste vattnas i anslutning till gödsling, alternativt utföras vid nederbörd så att gödslet inte bränner sedumväxten.
  Sedumtaket ska med fördel alltid gödslas 1 gång per år.
  Gödsling kan göras på senhösten innan första frosten, men kan bero på instruktioner från leverantören och vilket gödsel som används.
  Om en rikligare blomning önskas så kan även gödsling utförs på våren. Även detta kan bero på leverantör och gödsel.

 

Behöver råd eller hjälp med ditt sedumtak?

Vi på STB AB kan svara på dina frågor och ge tips om hur du kan sköta sedumen och göra bedömning av behov av vattning, gödning eller kompletteringar.
Vi har sedumgödning för avhämtning och kan även komma och på plats samt lämna offert på reparationer, kompletteringar och underhållsarbeten. Kontakta oss idag.