Taksäkerhet

Skräddarsydda säkerhetslösningar för just ditt tak.

Taksäkerhet i Stockholm

Behöver mitt tak taksäkerhet?

Säkerheten är alltid prioriterad, för att undvika skador på egendom, men framför allt personer.

Som fastighetsägare eller som bostadsrättsförening har du även en skyldighet att se till att säkerheten kan upprätthållas och att erforderliga säkerhetsanordningar finns på taket.

Vad händer om jag inte har taksäkerhet?

Som ovan nämnt vilar ett ansvar på fastighetsägaren för säkerheten, som därmed kan gälla om eventuella skador och olyckor inträffar.

Sotaren eller annan yrkespersonal kan neka att utföra arbeten på taket om inte säkerheten kan uppfyllas.

Brandförsvaret kan även göra spontana brandkontroller och ge föreläggande om åtgärder. Det vill säga: att de ställer ett krav att vissa åtgärder skall utföras inom ett visst datum, därefter utgår en straffavgift/böter om inte åtgärder görs inom rätt tid.

Det finns således goda anledningar att se över säkerheten på sitt tak.

Hur vet jag vad som krävs på mitt tak?

Vad just ditt tak behöver avgörs av många faktorer, takets utformning, lutning och läge samt vilken åtkomst som krävs på taket, vilken verksamhet som sker i och runt byggnaden etc.

Finns det en risk för snöras över exempelvis entréer eller andra gångvägar behövs ett snörasskydd.

För arbeten uppe på taket krävs någon form av förankringspunkt för livlina.

För förflyttning på taket kan det krävas gångstråk med stegar och/eller bryggor.

Vad som krävs på just ditt tak beror på ovan nämnda faktorer.

För tillträde till taket finns också reglerat beroende på taklutning och fasadhöjd mm.

Hör gärna av dig till oss på STB AB, så kan vi komma på plats och skräddarsy en lösning just ditt tak och/eller svara på frågor gällande taksäkerhet.