Våra tjänster

Med lång bakgrund inom bland annat takläggning och takbesiktning blir utomordentlig service och känsla av trygghet något som garanteras

Taktjänster

Med vår långa erfarenhet inom tak får man garanti av bra service och trygghet. Inom STB finns all kompetens samlat under ett och samma tak, oavsett om det gäller nyläggning eller takrenovering av det gamla.
Upprättande av besiktningsprotokoll, med utlåtande av ytskiktets samt underlagets och stommens kondition.
Ny- och omläggning av tegeltak, betongtak, papptak, sedumtak och shingeltak.
Upprättande av besiktningsprotokoll, med utlåtande av ytskiktets samt underlagets och stommens kondition.
Snöskottning av tak, inklusive nedskottad snö och röjning av gångbanor. Tecknande av snöröjningsavtal.
Montering och tillverkning av plåtdetaljer.
Montering av takfönster, takkjluskupoler, mindre snickeriarbeten och takbesiktningar.
Installation av takavvattning, hängrännor och stuprör.

Så säger några av våra kunder
om våra takjobb