Garantier och försäkringar

Nedan kan du läsa mer om våra garantier och försäkringar

Garantier:

Vi lämnar generösa garantier på utförda arbeten och material.

Som privatperson får du 10 års garanti på vårt utförda arbete, vid takomläggningar eller andra nyinstallationer.

Till byggare eller bostadsrättsföreningar etc. lämnas garantier i enlighet med Allmänna bestämmelser, AB 04 / ABT 06.

På material ges du alltid den garantitid som vi själva erhåller.

Exempel på Garantitider på material:

– 10 års Frostskyddsgaranti på takpannor.

– 15 års Garanti på ytskikt (papptak)

– 30 års Garanti på vissa profilerade takplåtar.

– 40 års Garanti på Taksäkerhet, korrosivitetsklass C4. 

Försäkringar:

Vi har erforderliga försäkringar hos Svedea, beträffande sakskador och person.

STB Svenska Takbeläggningar AB innehar F-skatt