Takbesiktning

Vi arbetar med fasta priser samt generösa garantier på våra utförda arbeten.

Varför ska jag besikta mitt tak?

Att ha god koll på sitt hus och förståelse för dess olika delar är A och O för att kunna upprätthålla skötseln och ta väl hand om det, och taket är inget undantag. Tvärt om är taket en av de mest vitala delarna för att ett hus ska må bra och inte drabbas av skador. Skador sänker värdet på fastigheten och kan ge ytterligare följdskador samt inverka negativt på vår hälsa.

Vatten kan skapa stora skador på hus och egendom, och läckage i taket ersätts i regel inte av någon försäkring.

En annan problematik som är vanligt förekommande är fukt och kondens i vindsutrymmen, med mikrobiell påväxt som följd, vilket i många fall kan vara giftigt och påverka vår hälsa negativt.

Erfarenheten visar att det är få som har god koll på sitt tak och/eller vind. Många har aldrig ens öppnat vindsluckan eller varit uppe på taket.

Varför ska jag besikta mitt tak?

En besiktning av taket är ett bra sätt att skapa sig den kunskapen om sitt tak och dess status.

Vid en takbesiktning kan vi fastställa takets status och behov och ställa ut ett skriftligt utlåtande med analyser och förslag till åtgärdsplan mm.

I många fall kan mindre åtgärder i god tid förlänga livslängden på ditt tak och/eller förhindra ett kommande läckage. Åtgärder av vindsutrymmen och sanering behöver inte heller vara kostsamt.

Vi har livslång erfarenhet av yttertak och besiktar ungefär 1 miljon kvadratmeter tak varje år.
Vi utför takbesiktningar i Stockholm med omnejd.

Önskar du en besiktning av ditt tak?
Hör gärna av dig till oss så kan vi berätta mer och boka en tid.