Integritetspolicy

Integritetspolicy för STB Svenska Takbeläggningar AB

Vid STB Svenska Takbeläggningar AB (härefter ”företaget”, ”vi” eller ”oss”) lägger vi stor vikt vid att skydda din integritet och att behandla dina personuppgifter på ett ansvarsfullt sätt. Denna integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder, lagrar och skyddar dina personuppgifter när du besöker vår webbplats eller använder våra tjänster.

  1. Insamling av personuppgifter

Vi kan komma att samla in personuppgifter från dig på följande sätt:

1.1 Information du tillhandahåller oss: Vi kan be dig om att lämna personuppgifter när du kontaktar oss via e-post, telefon eller genom formulär på vår webbplats. Dessa uppgifter kan omfatta ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer, företagsinformation eller annan relevant information beroende på ärendets karaktär.

1.2 Automatisk datainsamling: När du besöker vår webbplats kan vi automatiskt samla in viss information om din enhet, webbläsare och ditt användarbeteende. Detta kan inkludera din IP-adress, webbläsartyp, refererande webbadress, sidvisningar och tid spenderad på vår webbplats. Vi kan använda cookies och liknande tekniker för att underlätta denna automatiska datainsamling. Mer information om vår användning av cookies finns i vår cookiepolicy.

  1. Användning av personuppgifter

Vi använder de insamlade personuppgifterna för följande ändamål:

2.1 För att tillhandahålla våra tjänster: Vi kan använda dina personuppgifter för att administrera och leverera de tjänster du begär eller har avtalat om med oss. Det kan innefatta att kontakta dig angående tjänster, hantera bokningar, skicka fakturor eller kommunicera med dig om eventuella ändringar eller uppdateringar.

2.2 För att förbättra vår webbplats och tjänster: Vi använder den insamlade informationen för att analysera och förstå hur våra besökare använder vår webbplats och våra tjänster. Detta hjälper oss att förbättra användarupplevelsen, anpassa våra tjänster efter dina behov och göra vår webbplats mer användarvänlig.

2.3 För marknadsföring och kommunikation: Med ditt samtycke kan vi använda dina personuppgifter för att skicka marknadsföringsmaterial, nyhetsbrev eller andra kommunikationer relaterade till våra tjänster och verksamhet. Du har rätt att när som helst avbryta prenumerationen genom att använda länken för att avsluta prenumerationen i e-postmeddelandet.

  1. Lagring och delning av personuppgifter

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter och förhindra obehörig

åtkomst, ändring eller obehörig radering av dina personuppgifter. Vi lagrar dina personuppgifter endast så länge det är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som anges i denna integritetspolicy, eller enligt tillämplig lagstiftning.

Vi kan dela dina personuppgifter med utvalda tredjepartsleverantörer som agerar på våra vägnar och som är noga utvalda för att säkerställa en säker och ansvarsfull behandling av dina personuppgifter. Dessa leverantörer kan till exempel vara våra IT-tjänsteleverantörer, webbyrå, betalningsleverantörer eller marknadsföringsplattformar. Vi kommer endast att dela dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning och för att uppfylla ändamålen som anges i denna integritetspolicy.

  1. Dina rättigheter

Du har vissa rättigheter avseende dina personuppgifter enligt tillämplig lagstiftning. Dessa rättigheter inkluderar rätten att få tillgång till dina personuppgifter, rätten att begära rättelse eller radering av felaktiga eller obehörigt behandlade uppgifter, samt rätten att invända mot eller begränsa behandlingen av dina personuppgifter. Om du önskar utöva dina rättigheter eller har frågor om vår behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på den information som anges nedan.

  1. Ändringar i integritetspolicyn

Vi kan komma att uppdatera denna integritetspolicy från tid till annan för att återspegla eventuella ändringar i våra praxis eller enligt tillämplig lagstiftning. Vi uppmanar dig att regelbundet granska denna integritetspolicy för att hålla dig informerad om hur vi behandlar och skyddar dina personuppgifter.

  1. Kontakta oss

Om du har frågor, kommentarer eller klagomål angående denna integritetspolicy eller vår behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på följande kontaktuppgifter:

STB Svenska Takbeläggningar AB
Viktoriavägen 32
125 34 Stockholm
Tel: 08-99 69 44
Epost: kontoret@stb.se

Vi kommer att göra vårt bästa för att svara på dina förfrågningar och hantera eventuella frågor eller klagomål på ett snabbt och ansvarsfullt sätt.

Genom att använda vår webbplats eller våra tjänster samtycker du till att vi behandlar dina personuppgifter enligt denna integritetspolicy.

Senast uppdaterad: 2023-06-01